Kobiety otrzymują wynagrodzenie o 800 euro niższe niż mężczyźni za tę samą pracę

Kobiety wykonujące prace wymagające takiego samego poziomu umiejętności, wykształcenia i wysiłku fizycznego, jak prace wykonywane przez mężczyzn, są nadal mniej opłacane, pomimo ponad 45 lat obowiązywania unijnych przepisów dotyczących równości wynagrodzeń.
 
Porównanie wynagrodzeń w sektorze wytwórczym wykazało, że kobiety produkujące sprzęt AGD zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni produkujący samochody, mimo że obie prace wymagają tych samych kompetencji.
 
W Niemczech kobiety z sektora AGD wykonujące prace produkcyjne o wartości równej mężczyznom w przemyśle samochodowym zarabiają średnio 865 euro mniej miesięcznie (brutto).
 
W Rumunii kobiety pracujące w branży AGD zarabiają średnio o 244 euro mniej miesięcznie (netto) niż mężczyźni w branży motoryzacyjnej.
 
Przykłady – dostarczone przez stowarzyszoną z EKZZ industriAll Europe – pokazują, jak głęboko zakorzenione uprzedzenia co do wartości prac wykonywanych głównie przez kobiety nadal stanowią główną przyczynę niskich wynagrodzeń milionów pracowników, w tym sprzątaczek i opiekunów na linii frontu Covid.
 
EKZZ i industriAll Europe wzywają do podjęcia „wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć”, obiecanych przez Ursulę von der Leyen, aby umożliwić pracownikom i związkom zawodowym dostęp do informacji na temat kryteriów decydowania o wysokości wynagrodzeń oraz by pomóc im negocjować równe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.
 
Czyniąc to, UE podążyłaby śladami rządu Nowej Zelandii, który w listopadzie ubiegłego roku przyjął poprawkę do krajowej Ustawy o Równych Wynagrodzeniach, która gwarantuje, że płace dla kobiet są „określane przez odniesienie do tego, ile mężczyzna otrzymywałby za tę samą pracę, uwzględniając umiejętności, odpowiedzialność, warunki i stopień wysiłku ”.
 
Podobne klauzule zostały zawarte w dyrektywie modelowej zawierającej 3000 słów ( model ), opublikowanej niedawno przez EKZZ, aby zainspirować Komisję Europejską, w jaki sposób można to osiągnąć.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego industriAll Europe Judith Kirton-Darling powiedziała:
 
„Niedopuszczalne jest, aby kobiety wykonujące podobne prace w naszych branżach w porównaniu z mężczyznami otrzymywały niższe wynagrodzenie. Pracownice w całej Europie, niezależnie od sektora pracy, nie powinny już dłużej czekać na przejrzystość i sprawiedliwe wynagrodzenie. Wielu pracowników w całej Europie pracowało bez przerw wynikających z „locdownów”, ponieważ ich praca została zdefiniowana jako „niezbędna”. Utrzymali przepływ towarów, a wiele firm dostosowało produkcję, aby wypełnić luki w pilnie potrzebnym sprzęcie medycznym i innych. Jesteśmy to winni zarówno pracownicom, jak i mężczyznom, że docenia się pełną wartość ich pracy ”.
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
 
„Porównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w sektorze wytwórczym wyraźnie pokazuje, że kobiety zarabiają mniej, nawet jeśli ich praca wymaga takiego samego poziomu umiejętności i wysiłku fizycznego, jak praca mężczyzn. Kryzys Covid ujawnił również głęboko zakorzenione stereotypy stojące za zarobkami w zawodach zdominowanych przez kobiety, gdzie opiekunowie i osoby sprzątające są uznawane za „niezbędne”, mimo że należą do najniżej opłacanych. Domagamy się, aby Komisja Europejska dotrzymała obietnicy i przygotowała dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, aby zagwarantować, że mężczyźni i kobiety w końcu otrzymają równe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości”.
 
Uwagi: