K. Ptok podczas życzeń do pielęgniarek i położnych: Nikt waszym rodzinom ani waszym koleżankom w pracy nie wyrówna tych strat emocjonalnych.