Informacja z posiedzenia XXVI Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

Obrady XXVI WRDS rozpoczął Przewodniczący WRDS Marszałek Andrzej Buła

W obradach uczestniczył Wojewoda Opolski, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego NFZ, Dyrektor Departamentu Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Karina Bedrunka, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciele ZW FZZ Województwa opolskiego Krystyna Ciemniak Przewodnicząca, Ignacy Krasicki Wiceprzewodniczący, Henryk Świerc Wiceprzewodniczący, Pracodawcy oraz zaproszeni goście.

Porządek obrad przewidywał omówienie spraw związanych ze skutkami występującej pandemii CORONAVIRUSA COVID 19 pod hasłem OPOLSKIE SIĘ WSPIERA.

Informację złożyła p. Dyrektor Karina Bedrunka z Urzędu Marszałkowskiego z obszarów

  1. ZDROWIE – 92,5 mln zł

  2. PRZEDSIEBIORCZOŚĆ – 202,2 mln zł

  3. SPOŁECZEŃSTWO – 5,4 mln zł

  4. EDUKACJA – 13,7 mln zł

Łącznie wydatkuje się na te dziedziny 314 mln. zł w formie pomocy finansowej.

Informacje o postępie realizacji Tarczy Antykryzysowej – 15,3 ml. zł złożył Wojewoda Opolski. Z puli tej 274.642.200 zł wykorzysta Opolszczyzna.

Środki te przekazane zostaną na ochronę miejsc pracy, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i inwestycje publiczne.

Zarówno Marszałek Województwa jak i Wojewoda Opolski oraz przedstawiciele NFZ, WUP stwierdzali i wskazywali na bardzo dobrą współpracę w tym zakresie Samorządu i Administracji Rządowej.

W imieniu ZW FZZ Województwa opolskiego Przewodnicząca Krystyna Ciemniak złożyła podziękowania wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, jednocześnie złożyła wniosek aby w imieniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego złożyć podziękowania pracownikom placówek medycznych pielęgniarkom, ratownikom, lekarzom pracującym na „pierwszej linii” za zaangażowanie, poświęcenie i dotychczasowy wkład pracy na rzecz mieszkańców województwa opolskiego w walce z Covid-19. Podziękowania złożyła również Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego i Wojewodzie za wkład finansowy w ochronę zdrowia przeznaczony na walkę z SARS-CoV-2.

Informację sporządziła: Krystyny Ciemniak

Przewodnicząca ZW FZZ w Opolu