Informacja z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego

W dniu 26 lutego 2021 r odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego Posiedzenie zorganizowane zostało w trybie hybrydowym, w którym tylko dwóch członków Prezydium korzystało
z platformy video. Prezydium postanowiło o zorganizowaniu w I półroczu br na szczeblu regionu – debaty klimatycznej, poświęconej tematyce Europejskiego Zielonego Ładu,
w kontekście znaczenia tegoż, dla województwa świętokrzyskiego. W dyskusji na ten temat FZZ zwróciło uwagę na fakt osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu w tym zamierzeniu – pod warunkiem, że sprawy i zadania dotyczące ochrony klimatu – realizowane będą w systemie globalnym, przez gospodarki wszystkich państw, w tym z innych kontynentów. Odrębne podejście do tych zagadnień wyłącznie przez państwa UE – nie może przynieść zakładanego sukcesu, i może się przyczynić do osłabienia gospodarki w wielu krajach członkowskich UE. Następnie Prezydium omówiło wniosek jednego z członków, w sprawie podjęcia przez WRDS współpracy z innymi Radami w Polsce, w ramach powołanego Podzespołu ds. dialogu regionalnego. Zebrani poparli ten wniosek. W konkluzji dalszej dyskusji, FZZ postawiło wniosek o zorganizowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym – omówienie spraw ważnych i istotnych dla miasta i Regionu, w aspekcie połączeń kolejowych ze Stolicą,
i dotyczących budowy łącznicy Czarnca-Włoszczowa-Płn. oraz modernizacji odcinka trasy Nr 8 Warka-Radom – gdzie w obu przypadkach, opóźnienia w realizacji tych inwestycji, sięgają po kilka lat, i to nie z powodu braku środków finansowych. Jednocześnie FZZ dodatkowo wniosło o zaproszenie na to posiedzenie posłów z Regionu, bez względu na ich reprezentację polityczną. Zebrani jednoznacznie zaakceptowali te propozycje.-