Informacja z posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

W dniu 29 czerwca 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Śląskiego.

Na wniosek NSZZ Solidarność, tematem obrad był negatywny wpływ wzrostu cen uprawnień CO2 na funkcjonowanie i rozwój przemysłu w województwie śląskim oraz w Polsce.

Pomimo skierowanych zaproszeń do przedstawicieli strony rządowej, żaden z zaproszonych przedstawicieli nie potwierdził uczestnictwa w spotkaniu. Uczestnictwo potwierdziła jedynie pani Olga Semeniuk Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz dyrektorzy agend rządowych: Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A), Krajowego Ośrodka Zarządzania Emisjami.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego i podejmowane przez WRDS tematy nie są poważnie traktowane przez stronę rządową. Dyskusja
o zagrożeniach dla gospodarki odbyła się w gronie central związkowych i organizacji Pracodawców. Przedstawiciele Pracodawców przedstawili prezentację i projekt stanowiska ws. transformacji sektora Hutniczego. Ustalono że projekt stanowiska WRDS-u zostanie przygotowany przez wąski Zespół. Ze strony FZZ w pracach Zespołu weźmie udział pan Piotr Serafin.

Zgodnie z ustaleniami, Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski powołał
w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa Śląskiego szóstego przedstawiciela Forum Związków Zawodowych – pana Dariusza Czecha – przewodniczącego Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność”- 80.

 

Krzysztof Stefanek
Wiceprzewodniczący WRDS woj. Śląskiego
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. Śląskiego