Górnik to nie niewolnik! Powstaje Komitet protestacyjno – strajkowy w PGG S.A.!

Związki zawodowe działające w PGG S.A. nie mogąc w trybie rozmów osiągnąć porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, pomimo podpisania umowy społecznej i oczekiwania na jej notyfikację, zdecydowały się na rozpoczęcie sporu zbiorowego.
Cztery reprezentatywne organizacje, w tym PZZ KADRA, powołały Komitet protestacyjno-strajkowy. Rozpoczęliśmy rozwiązywanie problemów przy pomocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.