Globalny raport pokazuje, że prawa pracownicze są łamane w całej Europie.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych opublikowała swój „Global Rights Index”, który pokazuje:

Wzrost liczby państw w Europie, które określonym pracowników zabierają prawo do zrzeszania się w związki zawodowe lub tworzenia związków zawodowych – w 2019 aż 40% państw nie zapewnia pracownikom „prawa do uzwiązkowienia”.
50% państw w Europie złamało prawa do układów zbiorowych, jeszcze w 2018 roku było ich 20%.
Białoruś, Grecja i Turcja są oceniane jako państwa, gdzie występuje „brak gwarancji praw”
Bośnia, Hercegowina i Rumunia są oceniane jako państwa, gdzie występuje „systematyczne łamanie praw”.
Albania, Bułgaria, Gruzja, Węgry, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, są oceniane jako państwa, gdzie występuje „regularne łamanie praw”.
Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Czarnogóra, Portugalia i Szwajcaria są oceniane jako państwa, gdzie występuje „powtarzalne łamanie praw”.
Ryanair łamał prawa pracownicze w Belgii, Portugalii i Holandii. Amazon i Uber łamali prawa pracownicze w całej Europie, Goodyear, Renault i kierownictwo lotniska w Stambule łamali prawa pracownicze w Turcji, sklepy Dunnes robiły to w Irlandii, a TS Laevad w Estonii.
Raport nagłaśnia bardzo niepokojący wzrost przypadków gróźb pod adresem pracowników, a nawet aresztowań i śmierci.

„ Musimy wykonać ciężką pracę, by poprawić prawa związkowe w wielu europejskich państwach, w tym oczywiście w Unii Europejskiej” – mówi Esther Lynch, zastępczyni Sekretarza Generalnego EKZZ. „ Nade wszystko musimy zapewnić prawo do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe bez o baw, do układów zbiorowych właściwie konstruowanych i chronionych”.

„Ten krótki obraz sytuacji z prawami pracowniczymi pojawia się we właściwym czasie, tuż przed konferencją wysokiego szczebla organizowaną przez rumuńską prezydencję w Radzie UE pod nazwą: “ Nowy początek dla układów zbiorowych w Europie”, podczas której EKZZ będzie przekonywała Unię Europejską, by mocno poparła takie układy w każdym państwie członkowskim UE”.

Więcej danych dotyczących ITUC Global Rights Index tutaj.