FZZ na okrągłym stole w sprawie PPK organizowanym przez Polityka Insight

W dniu 27 czerwca br.  w siedzibie Polityki Insight odbył się tzw. „okrągły stół” w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Jan Polaczek. Uczestnicy analizowali wyniki raportu Polityki Insight autorstwa Dr. Adama Czerniaka – głównego ekonomisty PI, Hanny Cichy – analityczki ds. gospodarczych i Jana Gąski – ekonomisty. Podczas wydarzenia próbowano odpowiedzieć m.in. na pytanie czy wysoka stopa partycypacji w PPK będzie miała pozytywny efekt netto na pracowników, pracodawców i całą gospodarkę w długim okresie oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ten wpływ się zmaterializował. Debatowano również nad tym czy zbieżność czasowa ze zmianami w OFE może obniżyć stopę partycypacji w programie. Jan Polaczek (FZZ) podkreślił, że związki zawodowe generalnie popierają ideę PPK. Stwierdził, jednak, że programy pracownicze niekoniecznie odbudują zaufanie obywateli wobec państwa, straconego w wyniku zamieszania z OFE m.in. dlatego, że mogą wpłynąć na podwyższenie obciążeń pracy i stopnia faktycznego fiskalizmu co z kolei może mieć negatywny efekt polegający na tym, że pracodawcy zrekompensują sobie wysokie koszty wdrażania programu odraczając podwyżki wynagrodzeń.

W dyskusji udział wzięli:

Grzegorz Chłopek (NN)
Janusz Jankowiak (PRB)
Robert Lisicki (Lewiatan)
Aleksander Łaszek (FOR)
Bartosz Marczuk (PFR)
Izabela Olszewska (GPW)
Jan Polaczek (FZZ)
Artur Rutkowski (GRAPE)
Jordan Sasim (ING)
Justyna Tyc (DZP)
Robert Zapotoczny (PFR Portal PPK)