Eurobarometr: UE musi zrobić więcej w sprawie kryzysu związanego z kosztami życia

Odpowiadając na opublikowane dziś przez Parlament Europejski badanie Eurobarometru, które pokazuje, że kryzys kosztów życia jest największym zmartwieniem obywateli, sekretarz generalna EKZZ, Esther Lynch, powiedziała:

„Ta ankieta powinna być dzwonkiem alarmowym dla europejskich przywódców w związku z kryzysem kosztów życia. Wyniki pokazują duży wzrost liczby osób, których nie stać na opłacenie rachunków, a także głębokie niezadowolenie ze zbyt łagodnych środków podjętych do tej pory przez rządy państw i UE jako całość.

Milionów ludzi nie stać na włączenie ogrzewania tej zimy, ponieważ firmy energetyczne osiągają muszą osiągać rekordowe zyski, a unijny podatek od dochodów nadzwyczajnych jest zbyt niski. Na dodatek wciąż nie został wdrożony przez wiele państw członkowskich.

Czas, aby działania europejskich przywódców dorównały skali kryzysu, z jakim borykają się rodziny tej zimy. Potrzebujemy realnej reformy unijnego rynku energii, aby działał jako dobro publiczne, a nie plac zabaw dla spekulantów.

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem, aby pieniądze trafiły do kieszeni tych, którzy ich najbardziej potrzebują, byłoby zapewnienie pracownikom podwyżek płac, które pokryją koszty utrzymania.

Nie jest niespodzianką, że według tego sondażu kraje najbardziej dotknięte kryzysem kosztów utrzymania to te, które doznały najpoważniejszych ataków na prawa pracownicze podczas okresu polityki zaciskania pasa.

Przywódcy UE powinni wyciągnąć wnioski i zapewnić Europie większą odporność w przyszłości, przywracając bezpieczeństwo pracy i prawo do rokowań zbiorowych”.

EKZZ ma sześciopunktowy plan zakończenia kryzysu związanego z kosztami utrzymania, w którym wzywa UE i rządy państw do podjęcia następujących działań:

– podwyżki płac, aby sprostać wzrostowi kosztów utrzymania;

– płatności skierowane do osób, które mają trudności z opłaceniem rachunków za energię, zapewnieniem jedzenia i opłaceniem czynszu;

– wprowadzenie prawdziwych pułapów cenowych, zwłaszcza dotyczących kosztów rachunków za energię;

– uruchomienie krajowych i europejskich środków wsparcia antykryzysowego na rzecz ochrony dochodów i miejsc pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym;

– zreformowanie funkcjonowania rynku energii UE, aby uznać, że energia jest dobrem publicznym;

– zapewnienie miejsca przy stole dla związków zawodowych w celu opracowania i wdrożenia działań antykryzysowych poprzez dialog społeczny.