Energia kosztuje teraz miesięczne wynagrodzenie

Według analizy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) średni roczny rachunek za energię wynosi obecnie więcej niż miesięczne wynagrodzenie pracowników z niskimi wyngordzeniami w większości państw członkowskich UE.

Około 9,5 mln pracujących osób miało trudności z opłaceniem rachunków za energię, zanim zaczął się kryzys kosztów utrzymania. Do lipca tego roku koszty gazu i elektryczności wzrosły w całej Europie o 38% w porównaniu z rokiem ubiegłym i koszt ten stale rośnie.

Oznacza to, że pracownicy zarabiający minimalną płacę w 16 państwach członkowskich UE muszą odłożyć równowartość miesięcznej pensji lub więcej, aby korzystać ze światła i ogrzewania w domu (tabela 1). W 2021 r. tak było w ośmiu państwach członkowskich.

Liczba dni, przez które osoba otrzymująca płacę minimalną musi racować, aby zapłacić rachunek za energię, dramatycznie wzrosła w niektórych krajach: Estonii (+26), Holandii (+20), Czechach (+17), Łotwie (+16).

W czterech krajach – na Słowacji, w Grecji, Czechach i we Włoszech – średni roczny rachunek za energię również wynosi obecnie ponad miesięczne wynagrodzenie pracownika zarabiającego średnią pensję.

Należy zauważyć, że dane te odnoszą się do kosztów energii w lipcu 2022 r. Kryzys, z którym borykają się pracownicy, jest teraz jeszcze gorszy i pogłębia się z powodu dalszego wzrostu kosztów energii, a w „międzyczasie” doszło do dalszych wzrostów kosztów, takich jak np. ceny żywności.

Państwa członkowskie UE, w których roczne rachunki za energię wynoszą co najmniej miesięczne wynagrodzenie pracowników z płacą minimalną (wszystkie liczby w walutach krajowych)

Kraj Roczny koszt energii Płaca minimalna brutto Liczba dni przepracowanych przy płacy

lipiec 2022 (miesięcznie) 2022 minimalnej brutto na opłacenie

rocznych rachunków za energię 2022*

Francja

1.603

1.646

30

Rumania

2.506

2.550

30

Węgry

198.497

200.000

30

Niemcy

1.907

1.744

33

Portugalia

950

823

35

Bułgaria

836

710

36

Irlandia

2.104

1.775

36

Łotwa

604

500

37

Belgia

2.227

1.842

37

Chorwacja

5.746

4.688

37

Hiszpania

1.455

1.167

38

Słowacja

959

646

45

Niderlandy

2.755

1.756

48

Grecja

1.479

832

54

Estonia

1.165

654

54

Czechy

34.468

16.200

65

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych, niezależne centrum badawcze EKZZ, zostały za[rezntowane przed piątkowym posiedzeniem Rady ds. Energii UE.

EKZZ wzywa przywódców do podjęcia zdecydowanych działań w celu zakończenia niezrównoważonych podwyżek cen energii w Europie za pomocą sześciopunktowego planu. Wysłany do Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela i innych przywódców europejskich plan zawiera następujące żądania:

– Podwyżki płac w celu pokrycia wzrostu kosztów utrzymania, co w praktyce oznacza wspieranie rokowań zbiorowych

– Podwyżka płac minimalnych w celu zapewnienia ich adekwatności i poprawy zdolności dokonywania płatności przez osoby o niskich zarobkach, które borykają się z problemami finansowymi, wraz z zakazem odłączania od źródeł energii

– Wprowadzenie pułapu kosztów rachunków za energię oraz podatku od nadwyżki zysków wypracowywanych przez firmy energetyczne

– wprowadzenie krajowych i europejskich środków wsparcia antykryzysowego mających na celu ochronę dochodów i miejsc pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, w tym środków typu SURE mających na celu ochronę miejsc pracy, dochodów, a także finansowanie środków socjalnych służących radzeniu sobie z kryzysem i procesami sprawiedliwej transformacji

Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:

„Miliony ludzi pracy już przed kryzysem walczyło o opłacenie rachunków, a teraz są proszeni o płacenie kosmicznych kosztów energii, dysponując płacami, które tracą na wartości.

Kiedy twój rachunek to równowartość ponad miesięcznej pensji, nie ma sprytnej sztuczki, by temu sprostać. Te kwoty są teraz po prostu niemożliwe do zapłacenia dla milionów ludzi.

Za tymi liczbami stoją prawdziwi ludzie, którzy muszą podejmować coraz trudniejsze decyzje, czy stać ich na włączenie ogrzewania lub gotowanie ciepłych posiłków dla swoich dzieci.

Tymczasem prezesi i akcjonariusze firm energetycznych osiągają rekordowe zyski naszym kosztem.

To niemoralne, politycy muszą opanować ten kryzys, zanim okaże się, że kosztuje tej zimy czyjeś życie. Nadszedł czas na uczciwe podwyżki płac, ograniczenie cen energii, podatek od nadmiernych zysków i pilne wsparcie dla najbiedniejszych gospodarstw domowych”.

Uwagi

Kliknij tutaj, aby uzyskać pełne dane