Energetycy będą protestować!

W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych
i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego Kraju, Centrale Związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych organizują w dniu 9 czerwca br. akcję protestacyjną w Warszawie.

Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 9 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a,
z przemarszem przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wobec wyżej wymienionych zagrożeń, które dotyczą wszystkich Polaków, zwracamy się do wszystkich Pracowników, nie tylko tych zatrudnionych
w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej akcji protestacyjnej w Warszawie.

Szczegóły organizacji manifestacji podają organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych:

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego,

NSZZ Solidarność’ 80,

PZZ Kadra