EKZZ wzywa Eurogrupę do wspierania obligacji w związku z pandemią koronawirusa, a Komisja Europejska do przełożenia semestru europejskiego na kształtowanie polityki gospodarczej w UE

„Czas uruchomić unijne obligacje „pandemiczne”, powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „Europa ryzykuje recesję jeszcze gorszą niż po kryzysie finansowym w latach 2008–2009 i musi inwestować w ochronę miejsc pracy i gospodarki”.


„Komisja powinna również przesunąć obecny harmonogram semestru europejskiego na kształtowanie polityki gospodarczej. Wydawanie zaleceń ekonomicznych w środku kryzysu związanego z koronawirusem, zwłaszcza w kwestiach budżetowych państw członkowskich, po prostu nie ma sensu.


„Zalecenia dotyczące nadmiernego deficytu budżetowego w Rumunii wydane na początku marca powinny zostać wycofane.”


EKZZ wzywa Eurogrupę do odegrania swojej roli w pakiecie środków mających na celu zaradzenie społecznym i gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa poprzez emisję europejskich papierów wartościowych.


EKZZ proponuje, aby:

  • Obligacje oznaczone przez UE były emitowane według stóp procentowych zbliżonych do zera.

  • Powinny finansować nie tylko infrastrukturę i zaopatrzenie dla krajowych systemów opieki zdrowotnej, ale także środki nadzwyczajne związane z zatrudnieniem.

  • Powinny być pod kontrolą demokratyczną oraz wspierać postęp społeczny i zrównoważony rozwój;
  • Polityka wydatków została powierzona Komisji Europejskiej (działanie poprzez programy wspierające bezrobocie i rekompensatę dochodów dla pracowników „zawieszonych” na rynku pracy, w tym pracowników niestandardowych i osób prowadzących działalność na własny rachunek), w ramach procedury współdecydowania z Radą i Parlamentem Europejskim oraz z instytucjami społecznymi po konsultacjach z partnerami społecznymi.