EKZZ tworzy stronę internetową dedykowaną środkom awaryjnym w związku z pandemią COVID-19

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ wystosował dzisiaj list do organizacji związkowych stowarzyszonych w EKZZ w którym stwierdził, że związkowcy stoją na czele walki z koronawirusem, a miliony robotników doświadczają trudności w życiu i dochodach spowodowanych środkami przeciwdziałającymi pandemii. Wielu z nich ciężko pracuje, aby osiągnąć porozumienia między związkami i pracodawcami, aby poradzić sobie z poważnymi skutkami gospodarczymi dla pracowników i przedsiębiorstw spowodowanymi pandemią COVID 19.

Aby pomóc w realizacji tego kluczowego zadania, EKZZ stworzył stronę internetową, na której udostępnia oświadczenia EKZZ, oświadczenia europejskich partnerów społecznych, a co najważniejsze krajowe umowy dwustronne i trójstronne dotyczące walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Link do wspomnianej strony znajdą Państwo poniżej:

www.etuc.org/en/trade-unions-and-coronavirus.

Strona stanowi ważne źródło informacji dla związków zawodowych, pracodawców oraz instytucji unijnych i krajowych.

Do tej pory EKZZ opublikował m.in. oświadczenia dotyczące umów o dialogu społecznym w językach: oryginalnym lub angielskim (i francuskim). EKZZ zależy na zamieszczaniu wszelkich dokumentów po ich przyjęciu oraz dodawaniu na stronę wszelkich umów, o których EKZZ jeszcze nie został poinformowany.

EKZZ prosi o przesłanie wszelkich umów dwustronnych lub oświadczeń  i innych dokumentów przez centrale związkowe (oraz związki będące członkami central) i pracodawców najlepiej streszczone w języku angielskim lub polskim.

Dokumenty należy wysyłać na adres:

media@etuc.org z kopią do generalsecretary@etuc.org