EKZZ o płacy minimalnej

Odpowiadając na inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie płacy minimalnej Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział: „ To budujące, że Komisja Europejska dostrzega, że sytuacja nisko opłacanych pracowników się pogarsza, a nierówności w zarobkach zwiększają. Ponieważ realne płace są dziś w wielu państwach członkowskich niższe niż 10 lat temu, pomimo poprawy sytuacji gospodarczej, działania na rzecz rozwiązania tego europejskiego problemu niskich zarobków są od dawna potrzebne”.
Zastępca sekretarza generalnego, Esther Lynch dodała: „ Niestety, dokument konsultacyjny w tej sprawie jest rozczarowujący jeśli chodzi o zawarte p[propozycje. Podniesienie obowiązkowej płacy minimalnej do poziomu 60% średniej krajowej, oficjalnego poziomu progu ubóstwa, to podstawa, ale warunki nie wystarczające. Pracownicy dalej będą z trudem wiązali koniec z końcem. Wszyscy ludzie pracy muszą mieć prawo organizować się w związki zawodowe i wchodzić w układy zbiorowe z pracodawcami na rzecz uczciwych zarobków.
Komisja Europejska mogłaby dać dobry przykład i wprowadzić zasadę rozpatrywania ofert zamówień publicznych tylko od tych firm, które uznają związki zawodowe i z nimi negocjują płace. Około 2 bilionów euro (14% PKB) rocznie jest wydawanych przez władze publiczne na zakup usług, pracy czy dostawy produktów. Taka zasada mogłaby zagwarantować uczciwe zarobki, a nie najniższe ceny.
Obawiamy się także, że propozycji Komisji nie są jasne jeśli chodzi o gwarancje dla układów zbiorowych w tych państwach, w których ten system akurat dobrze działa”.
Uwagi:
Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen uważa, że układy zbiorowe są kluczowe dla społecznej gospodarki rynkowej i zwróciła się z pytaniem do EKZZ czy Konfederacja może przygotować propozycje jak wzmocnić takie układy w każdym państwie członkowskim.
Francja i Portugalia to jak dotąd jedyne kraje, w których płaca minimalna jest na poziomie 60% średniej krajowej, co pokazuje raport Benchmarking Working Europe. (report)
Prawo do układów zbiorowych jest łamane w połowie państw UE, o czym informuje ITUC’s  Global Rights Index.