EKZZ i KONFERENCJA O PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Możliwa zmiana traktatu musi być przedmiotem obrad Konferencji Przyszłości Europy, jeśli Konferencja ma mieć znaczący wynik – ostrzegł dziś przywódców UE sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini.
Przemawiając na konferencji „wysokiego szczebla” EKZZ wraz ze współprzewodniczącymi zarządu Konferencji Guy Verhofstadtem i Aną Paulą Zacarias, Visentini powiedział, że Konferencja musi przejść poza „proces” instytucjonalny, który spowodował opóźnienia i skupić się na dostarczaniu „ambitnych treści”, które mogą ponownie połączyć Europę z ludźmi pracy.
Powiedział: „To fundamentalny moment w historii Unii Europejskiej, aby ukształtować bardziej sprawiedliwą Wspólnotę, która troszczy się o swoich obywateli. Europejczycy, w tym pracownicy oczekują od nas spełnienia tego oczekiwania.
„Nie może chodzić tylko o rozmowę. Potrzebujemy ambitnych treści. Musimy naciskać na radykalną zmianę. Radykalna zmiana naszego modelu gospodarczego – przejście od gospodarki służącej zyskom do społecznej gospodarki rynkowej, jak zapisano w traktatach. O model, który przynosi korzyści ludziom, który wykracza poza parametry PKB, poza ślepe finanse, chodzi o to, by budować dobrobyt i lepsze możliwości, równość i integrację dla wszystkich. Tylko dzięki tej radykalnej zmianie będziemy w stanie obronić projekt europejski”.
EKZZ przedstawiła 15 propozycji odzwierciedlających problemy ludzi pracy, począwszy od konieczności podniesienia płac, poprzez zapewnienie poszanowania prawa do rokowań zbiorowych, aż po transformację klimatyczną, która będzie sprawiedliwa dla pracowników w dotkniętych nią branżach. Obejmują one również protokół „postępu społecznego”, aby zapewnić, że wolności dla firm nigdy więcej nie zostaną umieszczone ponad prawami socjalnymi ludzi pracy, jak miało to miejsce w niesławnych sprawach Lavala i Vikinga, które otworzyły drzwi do dumpingu socjalnego w całej Europie.
Spodziewamy się, że zmiany traktatowe zostaną rozważone, chcę być w tej sprawie bardzo jasny” – dodał Visentini podczas wydarzenia, podczas którego przemawiał również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, ministrowie europejscy Francji, Portugalii i Szwecji oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, w tym przewodnicząc Grupy S&D, Iraxte Garcia Pérez.
„Zmiany traktatów są potrzebne po to, by odblokować paraliż, który powoduje jednomyślność i złagodzić obsesję pomocniczości. Przejście do bardziej zintegrowanej i ambitnej UE, która wymaga głosowania większością kwalifikowaną w ważniejszych kwestiach, w tym w polityce gospodarczej i społecznej. Jeśli zmiany traktatowe będą możliwe – a mamy taką nadzieję – opowiadamy się za protokołem postępu społecznego, który w przypadku konfliktu zapewni pierwszeństwo praw socjalnych nad wolnościami gospodarczymi. Tak niestety było w przeszłości, kiedy to powstawały  ogromne konflikty między tymi dwoma poziomami praw i niestety prawa społeczne zawsze były łamane lub spychane na dalszy plan. Naprawdę czas to zmienić.”
„Niezbędne jest również, aby Europejski Filar Społeczny stał się budulcem unijnej społecznej gospodarki rynkowej” – mówił Visentini.
Dodatki:
Pełna wersja wystąpienia video jest tu: