Wspieramy Ukrainę

Dziś w Brukseli, na rondzie Schumanna odbyła się demonstracja organizowana przez EKZZ (Europejską Konfederację Związków Zawodowych) ws. pokoju, dialogu, sprawiedliwości i demokracji na Ukrainie. 🇺🇦♥️

Naszą centralę reprezentował Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, kolega Rafał Jankowski, który wyrażał w naszym imieniu wsparcie na rzecz Ukraińców wspólnie z działaczami z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, którą reprezentował między Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, kolega Tadeusz Majchrowicz.