Dziś, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się wielka manifestacja, zorganizowana przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych!

Funkcjonariusze poszczególnych formacji domagali się realizacji postulatu podwyższenia wynagrodzeń o 20 procent. 
 
Podczas manifestacji głos zabrała Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Pani Dorota Gardias. Szefowa FZZ w swoim przemówieniu mówiła o potrzebie podwyższania wynagrodzeń. – Te dwadzieścia procent podwyżki to jest propozycja racjonalna! Natomiast szaleństwem jest realny brak podwyżek! – podkreślała w przemówieniu do zgromadzonych. 
 
Poniżej fotorelacja z wydarzenia.