Dzień Pamięci Pracowników: 30 000 zgonów w miejscu pracy do 2030 r. Można im zapobiec!

Prawie 30 000 osób w UE może stracić życie w pracy w tej dekadzie bez działań na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy – ostrzegają związki zawodowe w Międzynarodowy Dzień Pamięci Pracowników.
Według danych Eurostatu w ciągu ostatniej dekady liczba śmiertelnych wypadków przy pracy powoli spadała, chociaż postęp był daleki od pożądanego, a liczba zgonów ponownie wzrosła w 2019 r.!
Kolejnych 27 041 zgonów w miejscu pracy należy spodziewać się w latach 2020-2029, jeśli zmiany będą postępować w takim samym tempie, jak w ciągu ostatniej dekady – tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (patrz uwagi poniżej).
Oczekuje się, że liczba zgonów w miejscu pracy w Hiszpanii nie spadnie, we Francji będzie jeszcze gorsza, a w całej Europie zjawisko to nie zniknie przez ponad 30 lat. Mogłyby być inaczej, gdyby istniała wola polityczna.
Liczba zgonów w miejscu pracy oczekiwana w tej dekadzie i rok, w którym śmiertelne wypadki przy pracy zostaną wyeliminowane w wybranych państwach członkowskich, jeśli tendencje z lat 2010-2019 utrzymają się:
Polska: 563 zgonów – 2027
Portugalia: 481 zgonów – 2030
Rumunia 1451 zgonów – 2036
Austria: 694 zgonów – 2037
Włochy: 3434 zgony – 2042
Niemcy: 3143 zgonów – 2044
Czechy: 851 zgonów – 2052
Francja: 7803 zgonów – nigdy
Hiszpania: 3191 zgonów – nigdy
UE27:  27,041 – 2055
Dane te ukazały się, gdy Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ogłasza manifest na rzecz zerowej śmierci w pracy, który wzywa europejskich przywódców do „robienia, a nie gadania” i poważnego rozmawiania o ratowaniu życia ludzi pracy.
W manifeście – podpisanym przez ministrów, eurodeputowanych, liderów związków zawodowych i czołowych ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – wezwano do zintensyfikowania szkoleń, inspekcji i sankcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu położenia kresu śmierciom w miejscu pracy do 2030 roku.
Jak wynika z analizy danych Międzynarodowej Organizacji Pracy przeprowadzonej przez ETUC, w Europie przeprowadza się obecnie o pół miliona mniej inspekcji w zakresie bezpieczeństwa pracy niż na początku ostatniej dekady.
Oprócz wypadków w miejscu pracy EKZZ wzywa również przywódców UE do podjęcia dalszych działań w celu zakończenia skandalu związanego z rakiem w miejscu pracy, który wciąż odbiera życie ponad 100 000 osób każdego roku, a także do ochrony pracowników przed coraz częstszymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi spowodowanymi przez zmiany klimatu.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
Nikt nie powinien wychodzić z domu martwiąc się, czy wróci po pracy, aby zobaczyć rodzinę. Ale taka jest codzienność wielu pracowników, często z powodu nieodpowiedzialnych pracodawców, którzy robią wszystko, aby zwiększyć zyski, oraz polityków, którzy kontestują zdroworozsądkowe zasady bezpieczeństwa i kontrole z powodów ideologicznych.
Tysiące ludzi wciąż co roku ginie w strasznych – i możliwych do uniknięcia – wypadkach na budowach, w fabrykach i innych miejscach pracy. Miliony ludzi zmarły również po codziennym narażeniu w pracy na działanie substancji rakotwórczych.
Chociaż zgony w miejscu pracy mogą wydawać się czymś z innego stulecia, te tragedie będą miały miejsce w Europie przez co najmniej kolejne 30 lat. Nie jest to jednak nieuniknione.
W Międzynarodowy Dzień Pamięci Robotników wspominamy zmarłych i ślubujemy walczyć o żywych. Jeśli politycy zechcą działać, możemy osiągnąć zero zgonów w pracy do 2030 roku. Najwyższy czas, aby życie ludzi pracy stało się priorytetem”.
Uwagi