Dyrektywa UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń: przecieki z Komisji Europejskiej ujawniają walkę o równość wynagrodzeń

Ostatecznie Komisja Europejska ma przedstawić dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń 4 marca – 460 dni po objęciu urzędu przez przewodniczącą von der Leyen, która zobowiązała się dostarczyć ją „w ciągu 100 dni”.
Teraz nadzieje EKZZ na postęp w zmniejszaniu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn stają pod znakiem zapytania w związku z konfliktem w procesie kształtowania tego prawa w ramach Komisji Europejskiej, co wynika z wycieku TRZECH różnych wersji projektu dyrektywy.
Rzecznik Komisji powiedział niedawno, że „jakość jest ważniejsza niż szybkość w tym przypadku”, ale różne wersje, które wyciekły, pokazują, że omawiane są bardzo różne rozwiązania polityczne, a do opublikowania projektu przepisów pozostaje tylko tydzień, tymczasem widać determinację niektórych członków Komisji, by spowolnić postęp w pracy nad prawem do równości wynagrodzeń bez względu na płeć.
Porównanie trzech wersji ujawnia co najmniej trzy główne sprzeczności (i potencjalne przeszkody w osiągnięciu równości wynagrodzeń):
  • Jedna wersja nie zawiera zakazu utajniania płac, co bardzo utrudniłoby osiągnięcie choćby równej płacy dla kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę;
  • Jedna wersja daje pracodawcom możliwość określenia, które zawody można porównać z innymi, oceniając równe wynagrodzenie za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości;
  • Żadna wersja nie daje związkom zawodowym prawa do negocjacji o równe wynagrodzenie, ale zamiast tego odnosi się do „przedstawicieli pracowników”, do których mogą należeć fałszywe związki założone przez szefów. Może to znacznie utrudnić dyrektywie osiągnięcie rzeczywistych zmian.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
„Komisja kazała kobietom czekać na działania w zakresie przejrzystości wynagrodzeń podczas pandemii, która ujawniła, jak prace wykonywane głównie przez kobiety są źle doceniane i niedostatecznie opłacane, zwłaszcza te, których praca została uznana za niezbędną.
Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że Komisja ma zamiar działać zdecydowanie, widzimy wszechmocną bitwę polityczną o prawa kobiet. To co najmniej niepokojące i nie mamy pojęcia, czy dyrektywa przyspieszy ten strasznie powolny postęp w kierunku równości wynagrodzeń bez względu na płeć, czy też będzie to kilka kroków do przodu i podobna liczba wstecz.
Wzywamy panią komisarz Dalli do przedstawienia dyrektywy, która pomoże związkom w negocjacjach o równe wynagrodzenie dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę oraz zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn czy to w zawodach zdominowanych przez mężczyzn i czy przez kobiety.
Uwagi: 
Aby zapoznać się z modelem dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń opracowanym przez EKZZ zobacz  https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-directive-protest-commission-delay
Aby zapoznać się z niedawną akcją EKZZ dotyczącą obiecanych „wiążących zasad”, zobacz: https://twitter.com/etuc_ces/status/1348910080876552192