Dyrektywa o płacy minimalnej zwiększa bodziec pracowników

Europa zrobiła dziś ważny krok w kierunku położenia kresu ubóstwu, ponieważ dyrektywa w sprawie odpowiednich płac minimalnych została przegłosowana ostateczne w Parlamencie Europejskim przekonującą większością 505 posłów za, 92 przeciw i 44 wstrzymujących się.
 
To kluczowa decyzja w walce z kryzysem kosztów życia. Głosowanie odbyło się po tym, jak badania EKZZ wykazały, że najniżej opłacani pracownicy europejscy doświadczają największego spadku siły nabywczej w tym stuleciu, a ustawowe płace minimalne spadły o nawet 19% w ujęciu realnym.
 
Dyrektywa będzie oznaczać, że:
 
  • państwa członkowskie będą musiały zweryfikować adekwatność ustawowych płac minimalnych, biorąc pod uwagę ich siłę nabywczą i koszty utrzymania;
  • państwa członkowskie będą zobowiązane do promowania rokowań zbiorowych i zwalczania przypadków łamania praw związków zawodowych, a w krajach o zasięgu rokowań zbiorowych poniżej 80% będą zobowiązane do opracowania planu działania na rzecz wspierania rokowań zbiorowych;
  • nastąpi wzmocnienie zaangażowania związków zawodowych w ustalanie i aktualizowanie ustawowych płac minimalnych;
  • będzie wymóg, aby firmy otrzymujące zamówienia publiczne przestrzegały prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych zgodnie z konwencjami MOP 87 i 98.
Ostatnim etapem dwuletniego procesu będzie zatwierdzenie dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej jeszcze w tym miesiącu.
 
Reagując na wynik głosowania, zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
 
„Państwa członkowskie muszą poważnie podejść do wzrostu płac, nie powinny czekać dwa lata na wdrożenie dyrektywy. Powinni już teraz podjąć działania w celu podwyższenia ustawowych płac minimalnych i promowania rokowań zbiorowych. Płace nigdy nie powinny być powodem ubóstwa pracowników i ich rodzin, a taka jest rzeczywistość w całej Europie od dawna.
 
Ta dyrektywa jest w samą porę impulsem dla milionów ludzi, którzy walczą o ogrzanie swoich domów i wyżywienie rodzin. Nie tylko poprzez zapewnienie adekwatnych płac minimalnych, ale także poprzez wzmocnienie rokowań zbiorowych jako najlepszego rozwiązania dla osiągnięcia prawdziwie sprawiedliwych płac dla wszystkich.
 
Skali kryzysu związanego z kosztami utrzymania nie odpowiadały dotychczas podejmowane działania przez instytucje europejskie, na co wskazuje brak jakichkolwiek odniesień do płac w przemówieniu o stanie Unii Ursuli von der Leyen.
 
To właściwy moment na przyjęcie tej dyrektywy. Mam nadzieję, że jest to krok o wielkim znaczeniu i musi być to dopiero początek działań UE, których potrzebujemy, aby zakończyć ten kryzys, na podstawie sześciopunktowego planu działania EKZZ.
 
Teraz wzywamy ministrów do podpisania tej dyrektywy, aby ludzie pracujący mogli jak najszybciej zacząć odczuwać korzyści. Dyrektywa opiera się na Europejskim Filarze Praw Socjalnych i pokazuje, że filar to coś więcej niż slogan polityczny”.