Ministerstwo Zdrowia

Izabela Leszczyna – Minister Zdrowia (Platforma Obywatelska)

Adres:
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Sekretariat:
+48 222 500 146

e-mail:
kancelaria@mz.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie

Biuro Ministra:
Dyrektor: Agnieszka Sanojca
https://www.gov.pl/web/zdrowie/biuroministra

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia:
Sekretarz Stanu – Wojciech Konieczny (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Urszula Demkow (bezpartyjna)
Podsekretarz Stanu – Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Podsekretarz Stanu – Maciej Miłkowski (bezpartyjny)
Marta Maciążek, Dyrektor Generalna
https://www.gov.pl/web/zdrowie/kierownictwo

Departamenty MZ:
Departament Dialogu Społecznego
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-dialoguspolecznego

Departament Budżetu i Finansów:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-budzetu-i-finansow

Departament Analiz i Strategii:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-analizstrategii

Departament Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-bezpieczenstwa

Departament Innowacji
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-innowacji

Departament Lecznictwa
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-systemu-zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-nadzoru-i-kontroli

Departament Oceny Inwestycji
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-oceny-inwestycji

Department Polityki Lekowej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-polityki-lekowejfarmacji

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departamentprawny

Departament Rozwoju Kadr Medycznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-rozwoju-kadr-medycznych

Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-wspolpracymiedzynarodowej

Departament Zdrowia Publicznego
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-zdrowia-publicznego-i-rodziny

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/zdrowie/biuro-administracyjne