Ministerstwo Sprawiedliwości

Adam Bodnar – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny (bezpartyjny)

Adres:
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Sekretariat:
tel. 22 52 12 888

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-kontaktowe

Biuro Ministra:
Dyrektor: Marek Łukaszewicz
Zastępca Dyrektora: Jakub Jamka
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości:
Sekretarz Stanu – Arkadiusz Myrcha (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Krzysztof Śmiszek, (Nowa Lewica)
Sekretarz Stanu – Dariusz Mazur (bezpartyjny)
Podsekretarz Stanu – Zuzanna Rudzińska-Bluszcz (bezpartyjna)
Podsekretarz Stanu – Maria Ejchart (bezpartyjna)
Wojciech Kurtyna – Dyrektor Generalny
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra Sprawiedliwości:
Szef Gabinetu Politycznego Ministra – Krzysztof Dobies
Doradczyni Ministra Sprawiedliwości ds. polityczno-prawnych – Dominika Ziętara
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/gabinet-polityczny-ministra

Departamenty MS:
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-strategii-i-funduszy-europejskich

Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-legislacyjny-prawa-cywilnego

Departament Legislacyjny Prawa Karnego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-legislacyjny-prawa-karnego

Departament Legislacyjny Ustroju Sądów
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-legislacyjny-ustroju-sadow

Departament Prawa Europejskiego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-prawa-europejskiego

Departament Prawa Gospodarczego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-prawa-gospodarczego

Departament Prawa Administracyjnego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-prawa-administracyjnego

Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-kadr-i-organizacji-sadow-powszechnych-i-wojskowych

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-budzetu-i-efektywnosci-finansowej

Departament Nadzoru Administracyjnego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-nadzoru-administracyjnego

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-wykonania-orzeczen-i-probacji

Departament Zawodów Prawniczych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-zawodow-prawniczych

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-i-praw-czlowieka

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-spraw-rodzinnych-i-nieletnich

Departament Funduszu Sprawiedliwości
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-funduszu-sprawiedliwoci

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-informatyzacji-i-rejestrow-sadowych

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-administracyjne

Biuro Finansów
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-finansow

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-informacyjne-krajowego-rejestru-karnego

Biuro Cyberbezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-cyberbezpieczenstwa

Biuro Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/biuro-bezpieczenstwa