Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tomasz Siemoniak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Adres:
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Sekretariat:
+48 222 500 112

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
https://www.gov.pl/web/mswia

Biuro Ministra:
Dyrektor: Krzysztof Bondaryk
Zastępca dyrektora: Emilia Waś-Kacprzak
Zastępca dyrektora: Alicja Klimas
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Sekretarz Stanu – Czesław Mroczek (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Tomasz Szymański (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Wiesław Szczepański (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Wiesław Leśniakiewicz (bezpartyjny)
Podsekretarz Stanu – Maciej Duszczyk (bezpartyjny)
Dyrektor Generalny – Mateusz Matejewski
https://www.gov.pl/web/mswia/kierownictwo-mswia

Gabinet Polityczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Magdalena Roguska – Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
https://www.gov.pl/web/mswia/gabinet-polityczny-ministra

Departamenty MSWiA:
Departament Administracji Publicznej
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-administracji-publicznej

Departament Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-bezpieczenstwa

Departament Budżetu
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-budzetu

Departament Funduszy Europejskich
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-funduszy-europejskich

Departament Kontroli
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-kontroli

Departament Komunikacji Społecznej
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-komunikacji-spolecznej

Departament Obywatelstwa i Repatriacji
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-obywatelstwa-i-repatriacji

Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-ochrony-ludnosci-i-zarzadzania-kryzysowego

Departament Porządku Publicznego
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-porzadku-publicznego

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-prawny

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-spraw-miedzynarodowych-i-migracji

Departament Spraw Obywatelskich
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-spraw-obywatelskich

Departament Teleinformatyki
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-teleinformatyki

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-wyznan-religijnych-oraz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych

Departament Zdrowia
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-zdrowia

Departament Zezwoleń i Koncesji
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-zezwolen-i-koncesji

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-administracyjne

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-kadr-szkolenia-i-organizacji

Biuro Finansowe
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-finansowe

Biuro Nadzoru Wewnętrznego
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-nadzoru-wewnetrznego

Inspektor Ochrony Danych
https://www.gov.pl/web/mswia/inspektor-ochrony-danych