Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Krzysztof Paszyk – Minister Rozwoju i Technologii

Adres:
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sekretariat:
kancelaria@mrit.gov.pl

Telefon:
+48 222 500 123

Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Biuro Ministra:
Dyrektor: Edyta Woźniak
Zastępca Dyrektora: Aneta Pogorzelska
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
Sekretarz Stanu – Jacek Tomczak (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Sekretarz Stanu – Waldemar Sługocki (Platforma Obywatelska)
Podsekretarz Stanu – Ignacy Niemczycki
Wiesław Turek, Dyrektor Generalny
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra:
Jan Strzeżek (doradca)
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/gabinet-polityczny2

Departamenty MRiT:
Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biuro-administracyjne

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biuro-dyrektora-generalnego

Biuro Informatyki
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biuro-informatyki

Biuro Komunikacji
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Biuro-komunikacji

Biuro Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biuro-bezpieczenstwa

Departament Analiz Gospodarczych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-analiz-gospodarczych

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-architektury-budownictwa-i-geodezji

Departament Budżetu i Finansów
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-budzetu-finansow

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-doskonalenia-regulacji-gospodarczych2

Departament Gospodarki Cyfrowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-gospodarki-cyfrowej

Departament Gospodarki Nieruchomościami
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-gospodarki-nieruchomosciami

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-gospodarki-niskoemisyjnej2

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-handlu-i-wspolpracy-miedzynarodowej

Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-innowacji

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-jednostek-nadzorowanych-i-podleglych

Departament Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-kontroli2

Departament Lokalizacji Inwestycji
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-lokalizacji-inwestycji

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-malych-i-srednich-przedsiebiorstw

Departament Mieszkalnictwa
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-mieszkalnictwa

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-obrotu-towarami-wrazliwymi-i-bezpieczenstwa-technicznego

Departament Orzecznictwa
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-orzecznictwa

Departament Rozwoju Inwestycji
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-rozwoju-inwestycji

Departament Planowania Przestrzennego
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-planowania-przestrzennego

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-prawny2

Departament Spraw Europejskich
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/departament-spraw-europejskich