Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Polskie Stronnictwo Ludowe)

Adres:
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Tel.: +48 222 500 118
Sekretariat: kancelaria@minrol.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Biuro Ministra:
Dyrektor: Małgorzata Hirszel
Zastępca dyrektora: Magdalena Zapałacz
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuro-ministra4

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Sekretarz Stanu – Jacek Czerniak – (Nowa Lewica)
Sekretarz Stanu – Stefan Krajewski (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Sekretarz Stanu – Michał Kołodziejczak (AgroUnia)
Magdalena Józefecka – Dyrektor Generalna
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra:
WAKAT
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/gabinet-polityczny-ministra2

Departamenty MRiRW:
Departament Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-bezpieczenstwa2

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-bezpieczenstwa-zywnosci-i-weterynarii2

Departament Budżetu
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-budzetu

Departament Hodowli i Ochrony Roślin
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-hodowli-i-ochrony-roslin2

Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/1-departament-innowacji-cyfryzacji-i-transferu-wiedzy

Departament Komunikacji i Promocji
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-komunikacji-i-promocji2

Departament Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-kontroli-i-audytu2

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-nieruchomosci-i-infrastruktury-wsi

Departament Oświaty i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-oswiaty-i-polityki-spolecznej2

Departament Płatności Bezpośrednich
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-platnosci-bezposrednich3

Departament Pomocy Technicznej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-pomocy-technicznej

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-prawny3

Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-rolnictwa-ekologicznego-i-jakosci-zywnosci

Departament Rybołówstwa
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-rybolowstwa3

Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-rynkow-rolnych3

Departament Strategii i Rozwoju
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-strategii-i-rozwoju2

Departament Wspólnej Polityki Rolnej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-wspolnej-polityki-rolnej3

Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-wspolpracy-miedzynarodowej3

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuro-administracyjne3

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuro-dyrektora-generalnego4

Biuro Finansowe
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuro-finansowe