Ministerstwo Przemysłu

Marzena Czarnecka – Minister Przemysłu (bezpartyjna)

Adres:
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

Strona internetowa Ministerstwa Przemysłu:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

Biuro Ministra:
Dyrektor: Agata Krośnicka
Zastępca Dyrektora: Ewa Dolińska
Zastępca Dyrektora: Michał Jurek
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-ministra

Kierownictwo:

Dyrektor Generalna – Kinga Okrzesik-Faruga
Marzena Czarnecka – Minister Przemysłu (bezpartyjna)
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kierownictwo-ministerstwa-przemyslu2

Departamenty MP:
Departament Analiz i Sprawozdawczości
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-analiz-i-sprawozdawczosci

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego

Departament Budżetu i Finansów
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-budzetu-i-finansow

Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-funduszy-europejskich-i-instrumentow-rozwojowych

Departament Górnictwa i Hutnictwa
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-gornictwa

Departament Komunikacji
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-komunikacji

Departament Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-kontroli-i-audytu

Departament Nadzoru I
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-nadzoru-i

Departament Nadzoru II
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-nadzoru-ii

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-prawne

Departament Projektów Strategicznych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-projektow-strategicznych

Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-spolek-paliwowo-energetycznych

Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-wspolpracy-miedzynarodowej

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-administracyjne

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-dyrektora-generalnego