Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Nowa Lewica)

Adres:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

E‐mail:
info@mrips.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina

Biuro Ministra:
dyrektor: Elżbieta Cyma
zastępca dyrektora: Szymon Stellmaszyk
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:
Sekretarz Stanu – Aleksandra Gajewska (Koalicja Obywatelska)
Podsekretarz Stanu – dr hab. Sebastian Gajewski (Nowa Lewica)
Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Łukasz Krasoń (Polska 2050/Trzecia Droga)
dr. Liwiusz Laska, Dyrektor Generalny
https://www.gov.pl/web/rodzina/kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra:
WAKAT

Departamenty MRPiPIS:
Departament Rynku Pracy:
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-rynku-pracy

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-dialogu-i-partnerstwa-spolecznego

Departament Funduszy:
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-funduszy

Departament Polityki Rodzinnej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/1departament-polityki-rodzinnej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-osob-niepelnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-polityki-demograficznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania

Departament Ubezpieczeń Społecznych
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-ubezpieczen-spolecznych

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-wdrazania-europejskiego-funduszu-spolecznego

Departament Pomocy i Integracji Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-pomocy-i-integracji-spolecznej1

Departament Budżetu
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-budzetu-i-finansow

Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-wspolpracy-miedzynarodowej

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-prawny

Departament Ekonomii Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej

Biuro Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-kontroli-i-audytu

Departament Funduszy
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-funduszy

Departament Prawa Pracy
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-prawa-pracy

Departament Analiz Ekonomicznych
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-analiz-ekonomicznych-i-prognoz

Departament Informatyki
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-informatyki

Departament Polityki Senioralnej
https://www.gov.pl/web/rodzina/departament-polityki-senioralnej

Departament Komunikacji i Promocji
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-promocji

Departament Polityki Rodzinnej
https://www.gov.pl/web/rodzina/1departament-polityki-rodzinnej

Biuro Funduszu Solidarnościowego
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-funduszu-solidarnosciowego

Biuro Bezpieczeństwa i Logistyki
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-bezpieczenstwa-i-logistyki

Biuro Obsługi Ministerstwa
https://www.gov.pl/web/rodzina/biuro-obslugi-ministerstwa