Ministerstwo Obrony Narodowej

Władysław Kosiniak – Kamysz – Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Obrony Narodowej (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Adres:
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

Sekretariat MON:
+48 222 500 150

Strona internetowa MON:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Biuro Ministra Obrony Narodowej
Dyrektor: Piotr Nidecki
Zastępca Dyrektora: Anna Sobiesiak
Zastępca Dyrektora – Małgorzata Daszczyk
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/biuro-ministra-obrony-narodowej

Kierownictwo MON:
Sekretarz Stanu – Cezary Tomczyk, (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Paweł Bejda, (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Sekretarz Stanu – Paweł Zalewski, (Trzecia Droga/Polska 2050)
Podsekretarz Stanu – Stanisław Wziątek, (Nowa Lewica)
Szef Sztabu Generalnego WP – gen. Wiesław Kukuła
Dyrektor Generalny MON – Michał Dziubak
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra
Janusz Sejmej
Mateusz Kołodziejczyk
Maciej Wesołowski

Departamenty MON:
Departament Administracyjny:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-administracyjny

Departament Budżetowy:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-budzetowy

Departament Cyberbezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-cyberbezpieczenstwa

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-edukacji-kultury-i-dziedzictwa

Departament Infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-infrastruktury

Departament Innowacji:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-innowacji

Departament Kadr:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-kadr

Departament Kontroli:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-kontroli

Departament Ochrony Informacji Niejawnych:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-ochrony-informacji-niejawnych

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-polityki-bezpieczenstwa-miedzynarodowego

Departament Polityki Zbrojeniowej:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-polityki-zbrojeniowej

Departament Prawny:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-prawny

Departament Spraw Socjalnych:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-spraw-socjalnych

Departament Strategii i Planowania Obronnego:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-strategii-i-planowania-obronnego

Departament Szkolnictwa Wojskowego:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-nauki-i-szkolnictwa-wojskowego

Departament Wojskowej Służby Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-wojskowej-sluzby-zdrowia

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-wojskowych-spraw-zagranicznych