Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Wieczorek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nowa Lewica)

Adres:
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Tel. +48 222 500 120
E-mail: kancelaria@mnisw.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka

Biuro Ministra:
Dyrektor: Rafał Tomasik
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Sekretarz Stanu – Marek Gzik (Koalicja Obywatelska)
Podsekretarz Stanu – Maciej Gdula (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Maria Mrówczyńska (bezpartyjna)
Podsekretarz Stanu – Andrzej Szeptycki (Polska-2050)
https://www.gov.pl/web/nauka/kierownictwo-ministerstwa

Departamenty MNiSW:
Department Analiz Strategicznych i Popularyzacji Nauki
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Budżetu i Finansów
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Innowacji i Rozwoju
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Departament Nauki
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Prawny
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Programów Naukowych i Inwestycji
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna

Department Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/nauka/struktura-organizacyjna