Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Hanna Wróblewska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 15
00-071 Warszawa

Sekretariat:
+48 22 42 10 100

Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
https://www.gov.pl/web/kultura

Biuro Ministra:
Magda Zmuda
https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Sekretarz Stanu – Bożena Żelazowska (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Sekretarz Stanu – Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Marta Cienkowska (Polska 2050)
Podsekretarz Stanu – Andrzej Wyrobiec (Platforma Obywatelska)
Dyrektor Generalna – Dorota Żebrowska
https://www.gov.pl/web/kultura/kierownictwo-ministerstwa

Departamenty MKiDN:

Departament Dziedzictwa Kulturowego
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-dziedzictwa-kulturowego

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci
https://www.gov.pl/web/kultura/departamentu-dziedzictwa-kulturowego-za-granica-i-miejsc-pamieci

Departament Finansowy
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-finansowy

Departament Funduszy i Spraw Europejskich
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-funduszy-i-spraw-europejskich

Departament Legislacyjny
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-legislacyjny

Departament Mecenatu Państwa
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-mecenatu-panstwa

Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-mediow-i-sektorow-kreatywnych

Departament Nadzoru Właścicielskiego
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-nadzoru-wlascicielskiego

Departament Narodowych Instytucji Kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-narodowych-instytucji-kultury

Departament Ochrony Zabytków
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-ochrony-zabytkow

Departament Prawa Autorskiego i Filmu
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-prawa-autorskiego-i-filmu

Departament Restytucji Dóbr Kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-restytucji-dobr-kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-szkolnictwa-artystycznego

Departament Współpracy z Zagranicą
https://www.gov.pl/web/kultura/departament-wspolpracy-z-zagranica

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-audytu-wewnetrznego-i-kontroli

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-dyrektora-generalnego

Biuro Finansów i Księgowości
https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-finansow-i-ksiegowosci

Biuro Kadr i Szkolenia
https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-kadr-i-szkolenia

Centrum Informacyjne MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/centrum-informacyjne-mkdnis