Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paulina Hennig-Kloska – Minister Klimatu i Środowiska (Polska 2050/Trzecia Droga)

Adres:
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

Kancelaria:
(+48 22) 36-92-900

e-mail:
info@klimat.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
Sekretarz Stanu – Urszula Zielińska
Podsekretarz Stanu – Anita Sowińska (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Mikołaj Dorożała (Polska 2050)
Podsekretarz Stanu – Miłosz Motyka (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalna
https://www.gov.pl/web/klimat/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra:
Szef Gabinetu Politycznego: Michał Gzowski
https://www.gov.pl/web/srodowisko/gabinet-polityczny-ministra

Departamenty MKiŚ:
Departament Ciepłownictwa
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-cieplownictwa

Departament Odnawialnych Źródeł Energii
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-odnawialnych-zrodel-energii

Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-nadzoru-geologicznego

Departament Leśnictwa i Łowiectwa
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-lesnictwa-i-lowiectwa

Departament Edukacji i Komunikacji
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-edukacji-i-komunikacji

Departament Elektroenergetyki i Gazu
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-elektroenergetyki-i-gazu

Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej
https://www.gov.pl/web/klimat/elektromobilnosci-i-gospodarki-wodorowej

Departament Energii Jądrowej
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-energii-jadrowej

Departament Funduszy Europejskich
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-funduszy-europejskich

Departament Gospodarki Odpadami
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-gospodarki-odpadami

Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-ochrony-powietrza-i-polityki-miejskiej

Departament Ochrony Przyrody
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-ochrony-przyrody

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-odnawialnych-zrodel-energii

Departament Ropy i Paliw Transportowych
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-ropy-i-paliw-transportowych

Departament Spraw Międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-spraw-miedzynarodowych

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/klimat/

Departament Strategii i Analiz
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-strategii-i-analiz

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
https://www.gov.pl/web/klimat/biuro-zarzadzania-kapitalem-ludzkim

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/klimat/biuro-dyrektora-generalnego

Biuro Finansowe
https://www.gov.pl/web/klimat/biuro-finansowe

Biuro Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/klimat/biuro-kontroli-i-audytu

Departament Informatyzacji
https://www.gov.pl/web/klimat/departament-informatyzacji