Ministerstwo Infrastruktury

Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Adres:
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 222 500 135

Sekretariat:
kancelaria@mi.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Biuro Ministra:
Dyrektor – Marcin Grabowski
Zastępca dyrektora – Wioleta Łajszczak
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biuro-ministra-bm

Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury:
Sekretarz Stanu – Arkadiusz Marchewka (Platforma Obywatelska)
Podsekretarz Stanu – Przemysław Koperski (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Paweł Gancarz (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Podsekretarz Stanu – Piotr Malepszak (bezpartyjny)
Dyrektor Generalny – Marcin Grabowski
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra:
Marcin Skorupiński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/gabinet-polityczny

Departamenty MI:
Departament Budżetu (DBI)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-budzetu-dbi

Departament Dróg Publicznych (DDP)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-drog-publicznych-ddp

Departament Edukacji Morskiej (DEM)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-edukacji-morskiej-dem

Departament Gospodarki Morskiej (DGM)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-gospodarki-morskiej-dgm

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej-dgwizs

Departament Kolejnictwa (DTK)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-kolejnictwa-dtk

Departament Kontroli (DK)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-kontroli-dk

Departament Lotnictwa (DL)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-lotnictwa-dl

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-orzecznictwa-i-kontroli-gospodarowania-wodami-dok

Departament Prawny (DP)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-prawny-dp

Departament Strategii Transportu (DST)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-strategii-transportu-dst

Departament Transportu Drogowego (DTD)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-transportu-drogowego-dtd

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biuro-administracyjno-finansowe-baf

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biuro-dyrektora-generalnego-bdg

Biuro Komunikacji (BK)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biuro-komunikacji-bk

Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biuro-zarzadzania-kryzysowego-bzk

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/sekretariat-krajowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-skr

Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW)
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-nadzoru-wlascicielskiego-dnw