Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Adres:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 250 01 30
e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Biuro Ministra:
Dyrektor: Dorota Rosińska
Zastępca dyrektora: Mirosława Zderska
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-ministra1

Kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK – Maciej Lasek (Koalicja Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Jacek Protas (Koalicja Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Jan Szyszko (Polska 2050)
Podsekretarz Stanu – Monika Sikora (bezpartyjna)
Podsekretarz Stanu – Krzysztof Wojnarowski
Dyrektor Generalny – Wojciech Kijowski
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kierownictwo-ministerstwa

Gabinet Polityczny Ministra:
Doradca: Michalina Bojanowska
Jan Strojny
Jan Maria Wołowski
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/gabinet-polityczny

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 378 31 77
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Departamenty MFiPR:

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-administracyjne1

Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-dyrektora-generalnego1

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-obslugi-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-centralnego-portu-komunikacyjnego-dla-rzeczpospolitej-polskiej

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-obslugi-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-rozwojowej

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-obslugi-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-strategicznej-infrastruktury-energetycznej1

Biuro Polityki Bezpieczeństwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-polityki-bezpieczenstwa

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/biuro-zarzadzania-zasobami-ludzkimi1

Departament Budżetu
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-budzetu

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-europejskiego-funduszu-spolecznego1

Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-promocji-funduszy-europejskich1

Departament Informatyki
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-informatyki1

Departament Kontroli
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-kontroli1

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-koordynacji-wdrazania-funduszy-unii-europejskiej

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-partnerstwa-publiczno-prywatnego1

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-prawny1

Departament Programów Pomocowych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-programow-pomocowych1

Departament Programów Ponadregionalnych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-programow-ponadregionalnych1

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-programow-wsparcia-innowacji-i-rozwoju1

Departament Programów Infrastrukturalnych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-programow-infrastrukturalnych1

Departament Programów Regionalnych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament–programow-regionalnych

Departament Rozwoju Cyfrowego
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-rozwoju-cyfrowego1

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-spraw-europejskich1-i-wspolpracy-miedzynarodowej

Departament Strategii
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-strategii

Departament Współpracy Terytorialnej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-wspolpracy-terytorialnej1

Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/departament-zgodnosci-rozliczen-srodkow-europejskich