Ministerstwo Finansów

Andrzej Domański – Minister Finansów (Platforma Obywatelska)

Adres:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Sekretariat:
tel. +48 (22) 694 55 55

Strona internetowa Ministerstwa Finansów:
https://www.gov.pl/web/finanse

Biuro Ministra:
Dyrektor: Ilona Kowalska
Zastępca Dyrektora: Urszula Sojka
https://www.gov.pl/web/mswia/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Finansów:
Sekretarz Stanu – Marcin Łoboda (szef Krajowej Administracji Skarbowej) (bezpartyjny)
Podsekretarz Stanu – Zbigniew Stawicki (zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej)
Podsekretarz Stanu – Hanna Majszczyk (bezpartyjna)
Podsekretarz Stanu – Paweł Karbownik (bezpartyjny)
Podsekretarz Stanu – Jarosław Neneman (bezpartyjny)
Podsekretarz Stanu – Jurand Drop (bezpartyjny)
Marta Niżałowska-Pactwa, Dyrektor Generalna
https://www.gov.pl/web/finanse/kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra Finansów:
WAKAT
https://www.gov.pl/web/finanse/gabinet-polityczny

Departamenty MF:

Departament Analiz Podatkowych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-analiz-podatkowych

Departament Budżetu Państwa
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-budzetu-panstwa

Departament Finansowania Sfery Budżetowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-finansowania-sfery-budzetowej

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowośc
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-efektywnosci-wydatkow-publicznych-i-rachunkowosci

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-finansow-samorzadu-terytorialnego

Departament Podatków Dochodowych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-podatkow-dochodowych

Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych
https://www.gov.pl/web/finanse/biuro-dyscypliny-finansow-publicznych

Biuro Inspekcji Wewnętrznej
https://www.gov.pl/web/finanse/biuro-inspekcji-wewnetrznej

Biuro Komunikacji i Promocji
https://www.gov.pl/web/finanse/biuro-komunikacji-i-promocji

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
https://www.gov.pl/web/finanse/biuro-kontroli

Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/finanse/biuro-administracyjne

Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-analiz-krajowej-administracji-skarbowej

Departament Analiz Podatkowych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-analiz-podatkowych

Departament Audytu Środków Publicznych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-audytu-rodkow-publicznych

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji

Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-budzetu-majatku-i-kadr-krajowej-administracji-skarbowej

Departament Ceł
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-cel

Departament Długu Publicznego
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-dlugu-publicznego

Departament Finansowania Sfery Gospodarczej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-finansowania-sfery-gospodarczej

Departament Finansów i Księgowości
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-finansow-i-ksiegowosci

Departament Gwarancji i Poręczeń
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-gwarancji-i-poreczen

Departament Informacji Finansowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-informacji-finansowej

Departament Instytucji Płatniczej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-instytucji-platniczej

Departament Kluczowych Podmiotów
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-kluczowych-podmiotow

Departament Nadzoru nad Kontrolami
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-nadzoru-nad-kontrolami

Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-organizacji-krajowej-administracji-skarbowej2

Departament Orzecznictwa Podatkowego
https://www.gov.pl/web/finanse/departamentu-orzecznictwa-podatkowego

Departament Poboru Opłat Drogowych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-poboru-oplat-drogowych

Departament Poboru Podatków
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-poboru-podatkow

Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-podatku-akcyzowego-i-podatku-od-gier

Departament Podatku od Towarów i Usług
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-podatku-od-towarow-i-uslug

Departament Polityki Makroekonomicznej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-polityki-makroekonomicznej

Departament Polityki Podatkowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-polityki-podatkowej

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-prawny

Departament Relacji z Klientami
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-relacji-z-klientami

Departament Rozwoju Rynku Finansowego
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-rozwoju-rynku-finansowego

Departament Strategii
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-strategii

Departament Wspierania Polityk Gospodarczych
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-wspierania-polityk-gospodarczych

Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-krajowej-administracji-skarbowej

Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-wspolpracy-miedzynarodowej

Departament Zarządzania Informatyzacją
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-zarzadzania-informatyzacja

Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej
https://www.gov.pl/web/finanse/departament-zwalczania-przestepczosci-ekonomicznej