Ministerstwo Edukacji Narodowej

Barbara Nowacka – Minister Edukacji (Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska)

Adres:
Al. Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa
E-mail: kancelaria@men.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja

Biuro Ministra:
Zastępca dyrektora: Grzegorz Cwalina
https://www.gov.pl/web/edukacja/biuro-ministra-bm

Kierownictwo Ministerstwo Edukacji Narodowej:
Sekretarz Stanu – Katarzyna Lubnauer (.Nowoczesna)
Sekretarz Stanu – Joanna Mucha (Polska 2050/Trzecia Droga)
Sekretarz Stanu – Henryk Kiepura (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Podsekretarz Stanu – Paulina Piechna – Więckiewicz (Nowa Lewica)
Podsekretarz Stanu – Izabela Ziętka (Polska 2050/Trzecia Droga)
Dyrektor Generalny – Robert Bartold
https://www.gov.pl/web/edukacja/kierownictwo-ministerstwa

Departamenty MEN:
Departament Funduszy Strukturalnych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-funduszy-strukturalnych-dfs

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-strategii-kwalifikacji-i-ksztalcenia-zawodowego-dskkz

Department Budżetu i Finansów
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-budzetu-i-finansow

Departament Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-kontroli-i-audytu-bka

Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-prawny

Department Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm

Department Wychowania i Profilaktyki
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-ksztalcenia-ogolnego-dko

Departament Edukacji Włączającej
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-wychowania-i-edukacji-wlaczajacej-dwiew

Department Komunikacji
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-komunikacji

Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-ksztalcenia-ogolnego-i-podstaw-programowych-dkopp

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
https://www.gov.pl/web/edukacja/departament-wspolpracy-z-samorzadem-terytorialnym-dwst