Ministerstwo Cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji (Lewica)

Adres:
ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa

Sekretariat:
+48 22 250 01 10

Strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Biuro Ministra Cyfryzacji:
Dyrektor: Katarzyna Antoniak
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biuro-ministra

Kierownictwo Ministerstwa Cyfryzacji:
Sekretarz Stanu – Dariusz Standerski (Nowa Lewica)
Sekretarz Stanu – Paweł Olszewski (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Michał Gramatyka (Polska 2050/Trzecia Droga)
Dyrektor Generalny – p. Bartosz Dominiak
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra – WAKAT

Departamenty Ministerstwa Cyfryzacji:
Department Cyberbezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-cyberbezpieczenstwa

Department Prawny:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-regulacji-cyfrowych

Departament Telekomunikacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-telekomunikacji

Department Zarządzania Danymi:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-zarzadzania-danymi

Department Projektów i Strategii:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-architektury-informacyjnej-panstwa

Departament Rozwoju Kompetencji Cyfrowych:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centrum-rozwoju-kompetencji-cyfrowych

Department Transformacji Cyfrowej:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-uslug-cyfrowych

Biuro Komunikacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biuro-komunikacji

Biuro Administracyjne:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biuro-administracyjne

Biuro Budżetowo – Finansowe:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biuro-budzetowo-finansowe

Department Innowacji i Technologii:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-innowacji-i-technologii