Ministerstwo Aktywów Państwowych

Borys Budka – Minister Aktywów Państwowych (Platforma Obywatelska)

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
Sekretariat: +48 222 500 122

Strona internetowa Ministerstwa Aktywów Państwowych:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe
 
Biuro Ministra:
Dyrektor: Agata Krośnicka
Zastępca Dyrektora: Ewa Dolińska
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Gad
Zastępca Dyrektora: Agata Kowalczyk
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-ministra
 
Kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych:
Sekretarz Stanu – Robert Kropiwnicki (Platforma Obywatelska)
Sekretarz Stanu – Marcin Kulasek (Nowa Lewica)
Sekretarz Stanu – Zbigniew Ziejewski (Polskie Stronnictwo Ludowe)
Podsekretarz Stanu – Jacek Bartmiński (Polska 2050/Trzecia Droga)
Ewa Weber, Dyrektor Generalna
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kierownictwo-ministerstwa
 
Departamenty MAP:
 
Departament Analiz i Sprawozdawczości
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-analiz-i-sprawozdawczosci
 
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego
 
Departament Budżetu i Finansów
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-budzetu-i-finansow
 
Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-funduszy-europejskich-i-instrumentow-rozwojowych
 
Departament Górnictwa i Hutnictwa
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-gornictwa  
 
Departament Komunikacji
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-komunikacji
 
Departament Kontroli i Audytu
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-kontroli-i-audytu
 
Departament Nadzoru I
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-departament-nadzoru-i
 
Departament Nadzoru II
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-nadzoru-ii
 
Departament Prawny
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-prawne
 
Departament Projektów Strategicznych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-projektow-strategicznych
 
Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-spolek-paliwowo-energetycznych
 
Departament Współpracy Międzynarodowej
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/departament-wspolpracy-miedzynarodowej
 
Biuro Administracyjne
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-administracyjne
 
Biuro Dyrektora Generalnego
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/biura-i-departamenty-biuro-dyrektora-generalnego