Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al.Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Strona internetowa Premiera (KPRM):
https://www.gov.pl/web/premier

Kierownictwo KPRM:

 • Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów (Platforma Obywatelska)
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
 • Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
 • Maciej Berek, Minister – członek Rady Ministrów
 • Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości
 • Agnieszka Buczyńska, Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych
 • Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu
 • Andrzej Domański, Minister Finansów
 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Jan Grabiec, Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska
 • Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii
 • Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury
 • Katarzyna Kotula, Minister do spraw Równości
 • Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia
 • Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki
 • Barbara Nowacka, Minister Edukacji
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Minister do spraw Polityki Senioralnej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasz Siemoniak, Minister – członek Rady Ministrów
 • Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych
 • Adam Szłapka, Minister do spraw Unii Europejskiej
 • Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/web/premier/kierownictwo-kprm5

Biuro Prezesa Rady Ministrów (Dyrekcja Biura Prezesa Rady Ministrów):
Dyrektor – WAKAT
Zastępca dyrektora – Grzegorz Gmyrek
Zastępca dyrektora – Monika Roguska
Zastępca dyrektora – Rafał Hykawy
https://www.gov.pl/web/premier/sekretariaty-departamenty-biura2