Członkowie Rady Ministrów w randze ministrów

Marzena Okła-Drewnowicz (Koalicja Obywatelska), członek Rady Ministrów, Minister do spraw polityki senioralnej
https://www.gov.pl/web/premier/marzena-okla-drewnowicz

Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), członek Rady Ministrów, Minister do spraw równości
https://www.gov.pl/web/premier/katarzyna-kotula2

Agnieszka Buczyńska (Polska 2050), członek Rady Ministrów, Minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego
https://www.gov.pl/web/premier/agnieszka-buczynska

Jan Grabiec (Koalicja Obywatelska), członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
https://www.gov.pl/web/premier/jan-grabiec

Adam Szłapka (.Nowoczesna) – członek Rady Ministrów, Minister ds. Unii Europejskiej
https://www.gov.pl/web/premier/adam-szlapka

Adres:
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Sekretariat: (+48) 22 694 69 01
e-mail: BMUE@kprm.gov.pl

Strona internetowa Ministra ds. Unii Europejskiej:
https://www.gov.pl/web/premier/adam-szlapka