Deklaracja Grupy Pracowników EKES ws. działań Rady Europejskiej przeciwko COVID19

Rada Europejska nie zgadza się na działania ws. koronawirusa, a prawa pracownicze są atakowane!

W Europie rośnie liczba zakażeń i zgonów, a systemy opieki zdrowotnej są coraz bardziej obciążone – Rada Europejska nie zdołała wypracować odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Ponadto- stanowisko niektórych państw członkowskich pokazało, że od kryzysu z 2008 r. niewiele się nauczyliśmy.

Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy decyzje w sprawie wspólnych zamówień na produkty medyczne i kroki podjęte w celu zapewnienia normalnego „przepływu” i dystrybucji materiałów ochronnych oraz potrzeb pracowników transgranicznych, nadal brakuje działań społeczno-ekonomicznych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest porozumienie zapewniające wspólne rozwiązanie zadłużenia, takie jak tak zwane obligacje koronowirusowe (strefa EURO), aby umożliwić państwom członkowskim finansowanie niezbędnych środków w celu ochrony swoich obywateli i gospodarek.

Koronawirus nie zna granic i jest powszechnym zagrożeniem przede wszystkim dla życia naszych obywateli. Problem jest jednak większy, ponieważ potrzebna reakcja prawdopodobnie spowoduje wyczerpanie zasobów państw członkowskich i doprowadzi UE do recesji. Argumenty za oszczędnościami i ograniczeniami fiskalnymi, odrzucające solidarność na szczeblu UE, przyniosły dekadę niewielkiego wzrostu gospodarczego, ubóstwa, narastających nierówności i rosnącego populizmu. Kolejna próba wprowadzenie ograniczeń fiskalnych bezpośrednio zagrozi przetrwaniu Unii Europejskiej i skaże na śmierć dziesiątki tysięcy ludzi.

Jednocześnie, w miarę nasilania się COVID-19 w całej Europie, Grupa Pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest bardzo zaniepokojona faktem, że ataki na rokowania zbiorowe i prawa pracownicze mają miejsce w kilku państwach członkowskich . Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją w Chorwacji, która obecnie przewodniczy Unii Europejskiej, gdzie rząd proponuje nadzwyczajne ustawodawstwo ws. COVID-19, które ograniczyłoby kluczowe prawa pracownicze i społeczne. Niektóre z proponowanych środków skutecznie zawiesiłyby układy zbiorowe i umożliwiłyby pracodawcom podejmowanie jednostronnych decyzji o obniżeniu wynagrodzenia pracowników i innych warunków.

Grupa pracowników ma również świadomość, że we Włoszech, gdzie rząd i partnerzy społeczni osiągnęli porozumienie w sprawie zasiłków dla bezrobotnych dla pracowników, którzy nie mogą pracować podczas kryzysu COVID-19, o czym decydują układy zbiorowe, skrajnie prawicowi politycy wezwali do zawieszenia takich rokowań zbiorowych.

Grupa pracowników zdecydowanie potępia takie działania. W czasach, gdy wiele rządów konstruktywnie współpracuje z partnerami społecznymi w celu znalezienia konstruktywnych wspólnych rozwiązań, aby sprostać bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stoją nasze systemy opieki zdrowotnej, miejsca pracy i gospodarki, działania rządu chorwackiego są dokładnie przeciwne. Istnieje wiele przykładów tego, jak poprzez dwustronny i trójstronny dialog społeczny związki zawodowe i pracodawcy współpracują wraz ze swoimi rządami w celu wdrożenia środków, które będą chronić ludzi, zabezpieczać miejsca pracy i płace, zapewniać wsparcie dla zdrowia i innych istotnych pracowników służby publicznej, a także co do firm i przedsiębiorstw w tym dramatycznym czasie.

Reakcja na pandemię COVID-19 jest głównym sprawdzianem naszych czasów. Uznając, że rządy mogą potrzebować środków nadzwyczajnych, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii, Grupa pracowników (II) podkreśla, że ​​wszystkie rządy muszą przestrzegać praw człowieka i praw podstawowych, w tym praw pracowniczych i związków zawodowych. Teraz jest czas na solidarność i współpracę. To jedyny sposób, aby pokonać tę pandemię.