Dariusz Trzcionka: nasze górnictwo opiera się głównie o węgiel energetyczny, dedykowany dla energetyki zawodowej. Ten węgiel dla sektora komunalno-bytowego jest jednak istotnym elementem na liście przychodów spółek węglowych