Badanie podkreśla trudną sytuację młodych ludzi w pandemii

Jedenaście miesięcy po wybuchu pandemii młodzi liderzy związkowi twierdzą, że młodzi bezrobotni, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, oraz pracownicy firm platformowych nie otrzymują wystarczającej pomocy w postaci programów ochrony zatrudnienia i płac oraz powiązanych z nimi środków nadzwyczajnych.
Wnioski z badania zostały przedstawione 15 lutego komisarzowi Nicolasowi Schmitowi i portugalskiej przewodniczącej Rady UE ds. Zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów Annie Mendes Godinho na internetowej konferencji „(Jak) Europa ochroni Stracone Pokolenie?” z udziałem ponad 200 młodych ludzi.
Badanie wykazało, że wśród młodych liderów związkowych:
  • 96% stwierdziło, że młodym bezrobotnym i pracownikom firm platformowych nie pomogły programy ochrony zatrudnienia i płac oraz powiązane środki nadzwyczajne.
  • 92% stwierdziło, że osobom, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, nie pomogły programy ochrony pracy i wynagrodzeń oraz powiązane środki nadzwyczajne.
  • 88% stwierdziło, że osobom zatrudnionym na nietypowych warunkach nie pomogły programy ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia oraz powiązane środki nadzwyczajne.
Tea Jarc, przewodniczący EKZZ Młodzieży powiedział: Te dane są jasnym ostrzeżeniem dla europejskich przywódców. Ryzykujemy stracone pokolenie młodych ludzi, którzy już cierpieli na wysokie bezrobocie i niepewne miejsca pracy, zanim pandemia uderzyła tak mocno. Perspektywy dla młodych ludzi są ponure, chyba że unijne i krajowe plany naprawy oraz środki nadzwyczajne, w tym programy ochrony zatrudnienia i płac, jednak pomogą.”
Ludovic Voet, sekretarz konfederalny dodał : „Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do opracowania konkretnych środków naprawczych w celu zwalczania bezrobocia młodzieży i niepewnego wejścia na rynek pracy. Zaangażowanie organizacji młodzieżowych ze związków zawodowych i innych organizacji młodzieżowych pomogłoby w zapewnieniu, że potrzeby przyszłych pokoleń zostaną wysłuchane i uwzględnione. Młodzi ludzie są lepiej wykształceni i wykwalifikowani niż wcześniejsze pokolenia i potrzebują wysokiej jakości miejsc pracy, aby społeczeństwo mogło czerpać korzyści z ich zdolności i talentów”.