Zofia Czyż (Członek ZG, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Członek Prezydium FZZ)