Waldemar Ziobro (Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych)