Urszula Łobodzińska (Członek ZG, Wiceprzewodnicząca KNSZZ _Ad Rem_)