Sławomir Kostiuszko (Członek ZG, Przewodniczący ZW FZZ woj. lubuskiego)