Roman Michalski (Członek ZG, Wiceprzewodniczący FZZ, Wiceprzewodniczący OZZZPRC, Sekretarz RDS z ramienia FZZ)