Henryk Piątkowski (Członek ZG, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy)