Eugeniusz Matusiak (Członek ZG, Przewodniczący Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egezekucji Administracyjnych)