Marcin Kolasa (Członek ZG, Członek Prezydium FZZ, Przewodniczący NSZZ FSG)